0

نگارخانه نشست علمی تراث امامیه در سنت زیدیه به همراه رونمایی از کتاب اقرار الصحابة بفضل امام الهدی و القرابة

حجت الاسلام سید حسن موسوی بروجردی ریاست محترم کتابخانه علامه مجلسی
حضور آیت الله حسینی جلالی و آیت الله طبسی جهت رونمایی از کتاب «اقرار الصحابة بفضل امام الهدی و القرابة»
حضور آیت الله حسینی جلالی و آیت الله طبسی و همچنین حجت الاسلام شیخ نصیر کاشف الغطاء
دکتر محمد کاظم رحمتی (عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام)
نمایی از نشست علمی تراث امامیه در سنت زیدیه با حضور حضور محققین و فضلا
حضور آیت الله حسینی جلالی و آیت الله طبسی و همچنین حجت الاسلام شیخ نصیر کاشف الغطاء
نمایی از نشست علمی تراث امامیه در سنت زیدیه با حضور حضور محققین و فضلا
حضور محققین و فضلا در نشست علمی تراث امامیه در سنت زیدیه

طراحی سایت نوپرداز