0
اهداف

اهداف

عرصۀ میراث شیعه دریایی است پرگوهر که هر کس به قدر طاقت خویش و به مقدار رفاقت توفیق الهی از آن توشه بر می‌دارد و چه سعادتمند مؤلف و محققی است که از موفقین این عرصه به شمار رود و بتواند در مزرعة دنیا چنین حصاد عظیمی را فراهم آورد.

خادمان میراث کهن و تمدن غنی تشیع افتخار دارند که در تلاشند تا این میراث را به پژوهشگران و محققین و علاقه‌مندان این عرصه معرفی کنند.

مسئله احيای ميراث شيعه که امروزه وجهه همّت برخی از دلسوزان ميراث کهن مذهب حقّه جعفری قرار گرفته است از چند نظر حائز اهميّت می باشد:

اوّل: پر واضح است که آب را بايد از سرچشمه جست. بنابر اين احيای ميراث اصحاب اماميه ـ شكّر الله مساعیهم ـ اين فرصت را در اختيار می گذارد تا هر نسلی به فراخور همّت و مايه های علمی خويش به متون غنی دست اوّل مراجعه کند و چه بسا از زاويه ای ديگر به مطالبی وقوف يابد که گذشتگان از آن بی اطّلاع بوده اند. اين امر حتّی می تواند به تبويب ديگرگون بعضی کتب بينجامد و گاه ضرورت نوشتن مستدرک بعضی مجامع روايی و معارفي را ايجاب نمايد.

دوّم: علّتي که يقيناً از اهمّيت کمتری نسبت به آنچه گفته شد بر خوردار نيست، آشنا ساختن همه جويندگان حقيقت با ميراث عظيم به جای مانده از امامان معصوم شيعه ـ عليهم صلوات المصلّین ـ و در دسترس همگان قرار دادن معارف ناب ولايی است. اين مهم ـ همان گونه که گفتيم ـ با دسترسي مستقيم به اصل فرمايشات ائمّه هداة مهديّين راحت تر حاصل مي شود و مي تواند گفتار امرای کلام را بي هيچ پيرايه ای به اذهان منتقل کند.

سوّم: منابع حديثی، فقهي، کلامی و عقيدتی شيعه بخش اعظم اين تراث را تشکيل می دهد و احيای آن با روشهای خاص خود کمک شايانی به دستيابی به منابع منقّح و پيراسته حديثی و .. می کند و شايد بتوان از اين رهگذر به برخی اختلاف روايتها پايان داده، يا لا اقل تکليف بسياري از زوايای مبهم اين موضوع را روشن ساخت. بعلاوه از آن جا که گاه در امر مقابله متون کهن روايی از نسخه هايی نزديک به عصر مؤلّفين آنها استفاده می شود كه داراي بلاغ تصحيح ومقابله توسط مشايخ حديثي شيعه ـ رضوان الله تعالي عليهم اجمعين ـ است، دقّت در نقل حديث فزون تر شده و وثوق بيشتری نسبت به احاديث حاصل مي گردد و چه بسا اختلاف متونی که در اين ميان رخ می نمايد بسی شگفت انگيزتر از حدّ تصوّر باشد.

چهارم: بديهی است با چاپ فهارس نسخ خطی و معرفی تعداد انبوهی از نسخ خطی به عالم تحقيقات، بسياري از نسخ کهن و قديمی که مورد اعتماد و اعتنا در تصحيح و تحقيق است پديدار شده که اين امر برای تصحيح کتب ـ چه مفقوده و چه مطبوعه ـ امري است بس مهم و جدّي، خصوصاً در رابطه با کتبی که به اتهام اصالت نداشتن و آن که ساخته دست بعضی از متأخّران می باشند مورد هجوم تعدادی از نا آگاهان قرار گرفته؛ طبعاً بسياري از نسخی که تا کنون برای تصحيح و مقابله اين کتب شريف مورد استفاده واقع شده، تحت الشعاع آن قرار می گيرد و نيز پاسخی ضمنی و نقضی به گمانهای بعضی از غرض ورزان داده می شود.

پنجم: آنچه ضرورت احيای ميراث را بيش از پيش ايجاب می کند، به سامان نمودن وضعيت کتب قديم و گرفتن غبار از رخ متونی است که در گذر زمان بنا به عللی به بوته فراموشی سپرده شده و يا گم شده اند و اينک محقّقی از ديار مجاهدتهای خاموش نا خودآگاه در ضمن تتبّعات خويش در گوشه کتابخانه ای متروک و يا در انبار کتابداری کتاب ناشناس به آن بر می خورد.

ششم: بي خبر بودن از کارهای انجام شده و تألیفات سامان یافته در سده های گذشته گاه منجر به انجام تألیفات موازی، به هدر رفتن سرمایه های انسانی و محروم شدن از نو آوری ها می گردد. قهراً احیای میراث علمی گذشتگان به کاهش این نقاط ضعف خواهد انجامید.

هفتم: توليد علم گرچه در جای خود ضروری می نماید، امّا این مهم نباید به بهای فدا نمودن سرمایه های عظیم علمی بشری تا قرن حاضر حاصل گردد. طبعاً می توان در کنار اهتمام به فرایند تولید علم، معارف گرانبهای حاصل شده تا کنون را نیز به شکلی نوین احیا نموده و حتی از آن برای رهیافتهای جدید به سوی افقهایی نو بهره برد.

هشتم: کاری که فرقه های ديگر مسلمان از چند دهه قبل آغاز نموده و امروز از ثمرات آن بهره می برند ما را نيز وا می دارد که با صرف هزينه ها ی مادی و معنوی لازم به اين مهم اقدام نماييم تا پس از مدّتی امّهات متون تراثي را به شکلی کاملاً پيراسته و در نهايت وثوق در اختيار داشته باشيم تا در جای جای تحقيقات علمي بتوانيم آنها را مرجع خويش بيابيم و با آسودگی کامل و در صد احتمال خطايی بسيار نا چيز به آنها ارجاع دهيم.

نهم: دست آخر اين که چون امروزه نام شيعه بيش از هر زمان ديگر در اطراف و اکناف عالم طنين افکن گشته است، معرّفی و شناساندن غنای فکری اين مکتب در تمام زمينه ها جز با کتاب مقدور نمی نمايد. لذا از آن جا که دشمنان اهل بیت ـ علیهم السلام ـ نه تنها دغدغه حفظ وتقویت مبانی فکری تشیّع را در سر ندارند، بلکه تمام همّ خویش را صرف ریشه کن نمودن این مکتب حقّه نموده اند، جای دارد که با احيای تراث شيعه ضمن پاسداشت زحمات جانکاه سلف صالح، گستردگی، عمق و تسلسل دانش شيعی را در معرض ديد همگان قرار دهيم.

طراحی سایت نوپرداز