0
الصحف المطهره مشیخه

الصحف المطهره مشیخه

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ ۰۸:۰۱ موضوع: تازه های تراثی چاپ
الصحف المطهره مشیخه
سماحة العلامة الحجة المحقق آیة الله السید هادی الحسینی الخراسانی
تقریظ: علامه سید محمد رضا جلالی
تحقیق: وحید شوندی
چاپ اول: ۱۳۹۶
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
اجازه حدیثی نوعی سند جهت حفظ احادیث و ذکر و مستند کردن آن بین علمای مسلمین است . از صدر اسلام تا کنون و در طول اعصار گذشته این راه ادامه داشته است . هدف مهم ،حفظ نصوص روائی از تحریف و ضبط صحیح آن است . و با این روش تراث مخطوط در طول زمان از گزند حوادث و تحریفات تا حدود زیادی در امان مانده است .

این کتاب «الصحف المطهره» نمونه ای گرانبها حاوی اجازات بزرگان است. مولف این کتاب سید هادی خراسانی حائری (۱۲۹۷ – ۱۳۶۸ ق) می باشد.

- سر آغاز کتاب با زندگی نامه خودنوشتی از سید خراسانی است. در این بخش احوال پدر و مادر و خود ایشان به تفصیل ذکر شده است. 
- بخش بعدی متن  الصحف المطهره است . این بخش در یک مقدمه و دو باب سامان یافته است:
* باب اول به ذکر متن اجازات سید هادی خراسانی حائری پرداخته است.

* باب دوم به آثا رو تالیفات سید هادی خراسانی اشاراتی دارد.

در بخش پایانی ملحقاتی بر کتاب شامل تکمیل زندگینامه و اسناد و تصاویر، ضمیمه شده است. 

الصحف المطهره را موسسه کتابشناسی شیعه با تقریظ  نوه مولف جناب سید محمد رضا حسینی جلالی و با تحقیق آقای وحید شوندی منتشر کرده است.

این کتاب سومین اثر در زمینه اجازات از آثار موسسه کتابشناسی شیعه بعد از : الروضة البهیة فی الاجازة الشفیعیة و شماره ۷-۸ مجله کتاب شیعه می باشد.

 

طراحی سایت نوپرداز