0
تشیّع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی

تشیّع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۱-۰۲ ۱۱:۱۸ موضوع: تازه های تراثی چاپ

تشیّع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی
محمدعلی امیر معزی؛ ترجمه نورالدین الله‌دینی

نشر نامک، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴ش.
پدیدآور: تشیع: محمدعلی امیر معزی؛ ترجمه نورالدین الله‌دینی
سرشناسه: امیرمعزی، محمدعلی
شناسه افزوده: الله‌دینی، نورالدین، ۱۳۳۳-، مترجم
رده دیویی: ۲۹۷/۵۳
قطع: رقعى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۸-۴۰-۶۷۲۱-۶۰۰-۹۷۸

طراحی سایت نوپرداز