0
سیری در تذهیب های قرآنی عصر صفوی و دوره معاصر

سیری در تذهیب های قرآنی عصر صفوی و دوره معاصر

تاریخ: ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ ۱۴:۳۵ موضوع: تازه های تراثی چاپ

سیری در تذهیب های قرآنی عصر صفوی و دوره معاصر
صمد نجارپور جباری


تذهیب و طلانگاری در هنر ایران سابقه طولانی دارد. پیشنیه این هنر در ایران به دوران قبل از اسلام برمی گردد که ایرانیان برای آرایه های کتب، به خصوص کتب دینی به کار می بردند. از آثار به جا مانده از اوراق ارژنگ مانی که در دوره ساسانی می زیسته، می توان رد پای تذهیب ایرانی را جست و جو کرد.
تذهیب های مختلف قرآنی که در طول تاریخ این هنر در ایران اجرا شده است، دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص زیبایی شناسانه است. این هنر همواره در طول تاریخ رو به رشد و تحول بوده، به طوری که زیباترین و قدرتمندترین تذهیب های قرآنی مربوط به تذهیب های عصر صفوی است.
این کتاب در چهار فصل نگاشته شده است:
تذهیب در مکاتب هنری ایران
تذهیب های قرآنی در دورۀ تیموری و صفوی
سه قرآن عصر صفوی (آستان قدس رضوی ـ موزه ملک)
تطبیق قرآن های چاپی با قرآن های مکاتب هنری ایران
«سیری در تذهیب های قرآنی عصر صفوی و دوره معاصر» اثر صمد نجارپور جباری از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1396 و در 120 صفحه منتشر شده است.

طراحی سایت نوپرداز