0
(۲۲) اختیار المصباح الکبیر (۲ جلدی)

(۲۲) اختیار المصباح الکبیر (۲ جلدی)

مؤلّف: السید مجد الدین علي بن حسین ابن باقي القرشي الحلّي
تحقیق: مهدی دلیری گلپایگانى
اشراف: مکتبة العلامة الملجسی
سال نشر: ۱۳۸۹

54,000 تومان60,000 تومان

گزيده ای از ادعية کتاب «مصباح المتهجّد» شیخ طوسی است با حذف زيارات واحکام شرعی با ترتيبی دقيق تر از آن کتاب، اين اختيار نيز دارای اضافاتی بسيار مهم است که توسط مؤلّف بر مصباح افزوده شده است.

چگونگی ارتباط با خالق به عنوان یکی از نیازهای روحی و فکری انسان یکی از دغدغه های اصلی وی بوده، او برای پيدا کردن اين حلقه اتصال، دعا را به عنوان بهترین راه و زیباترین شیوه انتخاب کرده است. خداوند متعال نیز در قرآن کریم انسان را به سوی این ارتباط معنوی سوق داده و تشویق کرده، چنانچه حجّت های او نیز بر این سیره بوده، و بندگان او را نیز به این روش رهنمون می شدند. گواه این مطلب آثار و مؤلفاتی است که در طول تاریخ از اصحاب ایشان به جای مانده است، که کتاب «اختیار المصباح الکبیر» یکی از این دست کتابهاست.

همانگونه که از اسم کتاب بر می آید، این کتاب گزیده وترتيبی است از مشهورترین اثر دعایی شیعه، یعنی: کتاب «مصباح المتهجد الکبیر» نوشته شیخ طوسی.

اگرچه کتاب مصباح دارای تلخیصها و گزیده های دیگری نیز می باشد، اما به جرأت می توان گفت که کتاب «اختیار المصباح» ابن باقی بهترین آنهاست؛ چه آنکه علاوه بر نیکوترین انتخاب دارای اضافات فراوانی نیز می باشد که ارزش کتاب را دو چندان کرده، و دیده ها را به سوی خود معطوف داشته، به گونه ای که علاوه بر نقل بزرگان علمای شیعه مثل: سید طاوس و کفعمی و علامه مجلسی، این کتاب، مدتی کتاب دعایی شیعیان مخصوصاً شیعیان بحرین بوده است.

از آنجا که مرحوم علامه محمّد باقر مجلسی (۱۰۳۷ ـ ۱۱۱۰ هـ) به ادعیه این کتاب اعتماد نموده، و از آن در تألیف کتاب شریف «بحارالأنوار» بهره برده، تحقیق و انتشار این اثر در دستور کار کتابخانة علامه مجلسی قرار گرفت، و با شمارة فروست (۲۲) ضمن سلسله مصادر بحارالانوار به حلیة طبع آراسته شد.

طراحی سایت نوپرداز