0
(۱۹) قصص الأنبیاء؛ الحاوی لأحادیث کتاب النبوه للشیخ الصدوق (۲ جلدی)

(۱۹) قصص الأنبیاء؛ الحاوی لأحادیث کتاب النبوه للشیخ الصدوق (۲ جلدی)

مؤلف: قطب الدین أبی الحسین سعید بن هبه الله راوندی
تحقیق: عبدالحلیم عوض حلّی
اشراف: مکتبة العلامة المجلسی

در تعالیم اسلامی حجم قابل توجهی از آیات قرآنی و روایات مروی از ائمۀ از معصومین علیهم السلام دربارۀ انبیای پیشین وجود است. در این مواریث گرانبها زندگی انبیای پیشین، شرح وقایع و مصائب آنها، حوادث اصلی دوران نبوت و رسالت و آموزه های اخلاقی و معارفی برای مسلمانان و معتقدان به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله وجود دارد.

مهم ترین و کهن ترین اثر شیعی در شرح زندگی پیامبران پیشین، کتاب «قصص الأنبیا» است. این کتاب حدیثی در حقیقت مختصری از احادیث کتاب النبوه شیخ صدوق (۳۸۱ ق.) می باشد که توسط قطب الدین سعید بن عبه الله راوندی (۵۷۳ ق.) تبویب و روایت شده است. در این کتاب حدیثی، احادیث روایت شده از ائمۀ معصومین علیهم السلام به شکل مسند و به ترتیب پیامبران ذکر گردیده است. از آنجا که مرحوم علامه مجلسی در تألیف کتاب شریف بحارالانوار از احادیث این کتاب استفاده کرده و به آن اعتماد جسته است، تحقیق و نشر این کتاب در دستور کار کتابخانۀ علامه مجلسی قرار گرفت و به این ترتیب با شمارۀ ۱۹ تحت عنوان فروست سلسله مصادر کتاب بحارالانوار منتشر می شود.

ادامه مطلب...

طراحی سایت نوپرداز